Nieuwe populatie orang-oetangs ontdekt

05augustus2009
Bron: nu.nl
Natuurbeschermers hebben een nieuwe populatie orang-oetangs ontdekt in een afgelegen en bergachtige hoek van het Indonesische eiland Borneo. Een team dat op het eiland de bossen inspecteert, ...
telde tussen de kliffen aan de oostelijke rand van het eiland 219 orang-oetangnesten. Er zijn schattingen gedaan dat het mogelijk om honderden en zelfs wel duizend of tweeduizend dieren gaat.

Naar schatting leven er wereldwijd vijftig- tot zestigduizend orang-oetangs in het wild. Negentig procent hiervan leeft in Indonesië en tien procent in Maleisië. Orang-oetangs brengen hun hele leven door in het regenwoud, dat steeds vaker plaats moet maken voor palmolieplantages.

Dat de populatie nog niet eerder ontdekt was heeft waarschijnlijk te maken met de ontoegankelijkheid van het bergachtige gebied en met het feit dat de grond te arm is om te worden bewerkt. De meeste populaties orang-oetangs zijn klein en verspreid. Hierdoor lopen deze dieren extra risico om uit te sterven. Het vinden van een populatie, zoals nu op Borneo is gevonden, is daarom significant.

Het gaat hier om een zeldzame subsoort, de zwarte Borneose orang-oetang (Pongo pygmaeus morio). De dieren leven in een stuk regenwoud van zo’n 2.500 m2. Het gebied er om heen is in de jaren negentig bijna volledig door brand verwoest. De brand werd veroorzaakt door plantage-eigenaren en boeren. Het vuur werd aangewakkerd door de aanhoudende droogte. Wellicht dat de dieren door de brand naar dit gebied zijn gevlucht.

Om het gebied en de dieren te beschermen proberen natuurbeschermers een samenwerking met de lokale autoriteiten te bewerkstelligen. Sommige deskundigen zijn negatief over het toekomstperspectief van de orang-oetang. Zij denken dat binnen twintig jaar de orang-oetang in het wild volledig is uitgestorven.