Rol dierenarts moet sterker

05augustus2009
Bron: agriholland.nl
Een dierenarts heeft naast het beter maken van zieke dieren ook taken en verantwoordelijkheden, die betrekking hebben op dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid.
Het uitvoeren van deze taken en verantwoordelijkheden is in de praktijk vaak lastig. Het is van groot belang dat een dierenarts onafhankelijk is en blijft. Deze onafhankelijkheid is echter door onder andere de schaalvergroting in de agrarische sector en de toenemende concurrentie tussen dierenartsen onder druk komen te staan. Deze ontwikkeling was voor minister Verburg een reden de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) te vragen een zienswijze te geven op hoe de rol van de dierenarts versterkt kan worden.

De aanbeveling van de RDA is een combinatie van veranderingen in de informatieverstrekking en in de samenwerkings- en beloningsstructuur. Enkele concrete opties, die de RDA noemt, zoals het loskoppelen van verkopen en voorschrijven van diergeneesmiddelen, zijn al in onderzoek.

De minister onderschrijft dat er iets moet gebeuren om de positie van de dierenarts te versterken en dat er hierbij naar het systeem als geheel gekeken moet worden. De zienswijze van de RDA wordt de komende tijd verder bestudeerd. Hierbij wordt bekeken hoe de door de RDA aangedragen oplossingen kunnen bijdragen aan de positieversterking van de dierenarts in bredere zin.

Het rapport 'Zichtbaar Beter De rol van de dierenarts voor het algemeen belang' is te vinden op de website van de Raad voor Dierenaangelegenheden.
Klik hier om naar de site van de RDA te gaan