Nederlandse natuur in kaart

19augustus2009
Bron: vroegevogels.vara.nl
Nederland kent een rijke onderzoektraditie wat betreft natuur en natuurbescherming. In de loop der jaren is een ongekende schat aan informatie verzameld over planten, dieren, landschappen en ecologie.
Onderzoekers Joop Schaminée en John Janssen van Alterra hebben deze kennis gebundeld in een nieuwe boekenreeks. Samen met vele andere deskundigen is er jarenlang aan de nieuwe serie gewerkt. Met deze serie is alle Nederlandse natuur in één reeks bijeengebracht.

Onlangs is het derde en laatste deel van de boekenserie Europese natuur in Nederland uitgegeven. Deze boekenserie vormt volgens wetenschappers een nieuw standaardwerk voor beleidmakers en natuurliefhebbers en is een waardige vervanging van de serie Wilde Planten.

De eerste twee delen gingen over landgoederen en soorten uit de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn zorgt voor de wettelijke bescherming van flora en fauna. Het derde en laatste deel beschrijft alle 165 natuurgebieden in Nederland voorzien van illustraties en kaartmateriaal en heet Natura 2000.

Uit deze boekenserie blijkt dat de Nederlandse natuur van Europees belang is. Op basis van de grote hoeveelheid gegevens kunnen beleidsmaker weloverwogen keuzes maken. Het spreekt voor zich dat dit belangrijk is voor de Nederlandse ruimtelijke planning.