Positieflijst Belgie

02september2009
Bron: levendehave.nl
De positieflijst Zoogdieren voor Belgie is gepubliceerd en treedt op 1 oktober 2009 in werking. Vanaf deze datum mogen alleen de 42 soorten zoogdieren die op deze lijst staan als huisdier gehouden worden.
Eigenaren die kunnen aantonen dat ze een dier dat niet op de lijst staat al voor deze datum in hun bezit hadden mogen dit dier houden. De diereigenaar mag ook nakomelingen van dieren die al voor die datum drachtig waren houden.
De lijst moet voorkomen dat mensen een dier impulsief kopen terwijl niet voldoende bekend is over de verzorging en huisvesting ervan.
Bij het opstellen van de positieflijst is er rekening gehouden met verschillende criteria. Zo moet een dier makkelijk te houden zijn en moeten bij de huisvesting de essentiële fysiologische, ethologische en ecologische behoeften in acht genomen worden. Ook mogen bij ontsnapping de dieren geen ecologische bedreiging vormen voor de natuur. De dieren mogen van nature uit niet agressief zijn en ze mogen geen bedreiging vormen voor de mens. En er moet voldoende informatie beschikbaar zijn over de desbetreffende diersoort.

In Nederland bestaat de positieflijst al langer. De Belgische lijst is beduidend korter dan de Nederlandse lijst. Kamelen, opossums, kantjils en bizons mogen volgens de Nederlandse lijst wel gehouden worden, maar niet volgens de Belgische lijst. Van de kangoeroe-achtigen komt op de Belgische lijst alleen de Bennett wallabie voor en op de Nederlandse lijst ook diverse andere kangoeroe-achtigen.