Zeldzame huisdierrassen

14oktober2009
Bron: EZNC
Onlangs werd er in Lelystad een symposium georganiseerd onder de naam: "Oude rassen, nieuwe kansen: de weg naar succes". Centraal stond het vermarkten van producten van zeldzame huisdierrassen.
Het symposium werd georganiseerd door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) in samenwerking met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Het doel van de SZH is het behouden van het Nederlandse levende erfgoed. Dit doet zij door de oorspronkelijke landbouwhuisdieren weer onderdeel uit te laten maken van onze samenleving. De SZH stimuleert initiatieven, waarbij deze rassen worden ingezet in duurzame landbouw en natuurbeheer, bij zorgboerderijen, bij culturele instellingen met levende have en bij het hobbymatig houden van deze rassen. Het CGN is een onderzoeksinstelling, die namens de Nederlandse overheid onderzoek doet op het gebied van genetische diversiteit in belang van landbouw en bosbouw.

Er werden tijdens het symposium workshops gegeven over het verhaal achter het product, over het zelf een keten opzetten en over onderscheidende kwaliteiten van het product aan te prijzen door middel van slimme marketing. Verder werd er aandacht besteed aan informatie en kennis over kwaliteitsbewaking en regelgeving met betrekking tot vermarkten. Tijdens de pauzes, de lunch en de borrel na afloop was er de mogelijkheid om in contact te komen met verschillende houders van zeldzame huisdieren en konden er ervaringen worden uitgewisseld.