Kankertherapie bij honden en katten

28oktober2009
Bron: uu.nl
Een nieuwe succesvolle methode om kanker bij honden en katten te behandelen, kan mogelijk ook bij mensen toegepast worden. Dit betoogde Prof. Kirpensteijn in zijn oratie vorige week.
Kirpensteijn is hoogleraar bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Sommige tumoren bij honden en katten die door Kirpensteijn met de zogenaamde holmiumtherapie behandeld waren, waren duidelijk kleiner na één behandeling. Andere tumoren waren helemaal verdwenen. Bij de holmiumtherapie worden klein radioactieve bolletjes in de tumor gebracht. Het tumorweefsel wordt van binnenuit bestraald zonder dat er veel schade ontstaat aan omliggende weefsels.
Bij het onderzoek werd nauw samengewerkt met het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, zowel bij de productie van de radioactieve bolletjes als bij de injectietechniek.
Dit onderzoek past binnen het ‘one-health-principle’, vrij vertaald het ‘gezondheid-gelijkprincipe’. Dit pricipe gaat ervan uit dat de diergeneeskunde en de humane geneeskunde nauw moeten samenwerken in het voorkomen, de behandeling en de zorg voor ziektes die voorkomen bij meerdere species, inclusief de mens. Tumoren die bij gezelschapsdieren voorkomen zijn vaak vergelijkbaar als tumoren bij mensen en de behandeling van tumoren op de faculteit Diergeneeskunde zijn vergelijkbaar met de humane behandelmethodes. Onderzoek, behandeling en samenwerking op dit gebied zijn zeer waardevol voor zowel dier als mens.