Gedragskliniek voor dieren

25november2009
Bron: uu.nl
Op 17 november jl. is in Utrecht een Gedragskliniek voor Dieren geopend. De kliniek is een onderdeel van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Uniek aan deze kliniek is de combinatie van medische en gedragsmatige beoordeling van de dieren.
Na een marktonderzoek stelde de faculteit Diergeneeskunde vast dat er behoefte was aan een advies-, behandel- en opleidingscentrum op het gebied van diergedrag. Deze behoefte was er zowel bij dierenartsen als bij diereigenaren.
Eigenaren van honden en katten kunnen bij de gedragskliniek terecht na een doorverwijzing door hun eigen dierenarts, eigenaren van vogels kunnen zonder doorverwijzing, maar wel na het maken van een afspraak, bij de gedragskliniek terecht. In eerste instantie worden de patiënten onderzocht om een puur medische oorzaak van het opvallende gedrag uit te sluiten. Wanneer dit het geval is, worden de dieren verder behandeld in de reguliere kliniek.
Gedragsdeskundigen analyseren vervolgens het gedragsprobleem. Dit gebeurt middels vragenlijsten, observatie van het dier in de kliniek en het bekijken van films of foto’s uit de thuissituatie. Wanneer na het uitgebreide onderzoek blijkt dat het dier gebaat is bij gedragstraining, verwijst de gedragskliniek door naar een gedragstherapeut in het land.

De gedragskliniek is er uitdrukkelijk niet voor het oplossen van opvoedingsproblemen. De kliniek is er wel voor complexe gedragsproblemen zoals (pathologische) agressie bij honden en katten en verenplukken bij vogels. Binnen de gedragskliniek worden verschillende oorzaken voor afwijkend diergedrag onderkend. Eén van de meest voorkomende is een verstoorde communicatie tussen mens en dier. Wanneer dit het geval is, kan de eigenaar leren om de subtiele signalen in de lichaamstaal van het dier te begrijpen. De relatie tussen dier en eigenaar kan zo weer hersteld worden waardoor gedragsproblemen vaak zullen verdwijnen.
Klik hier om naar de site van de gedragskliniek te gaan.