Bijzondere haaiengeboortes

25november2009
Bron: ecomare.nl en kellytarltons.co.nz, foto: kellytarltons.co.nz
In korte tijd kwamen er twee bijzondere haaiengeboortes in het nieuws. Op de sorteerband van een viskotter werden 11 doornhaaitjes geboren en in een aquarium in Nieuw Zeeland pleegde een haai een keizersnede op een medebewoonster, waardoor acht ruwe haaitjes het levenslicht zagen.
Op de kotter TX68 was een doornhaai gevangen en deze werd schoongemaakt op de sorteerband. Toen kwamen elf levende jongen tevoorschijn. De jongen stonden op het punt van geboren worden, want de dooierzak was al verdwenen en de lengte van de jongen was 25-30 cm. De jonge haaitjes zijn naar Ecomare gebracht. Daar worden ze voorlopig nog achter de schermen gehouden. Ze worden gevoerd met kleine stukjes vis. Wanneer ze groter zijn worden ze verplaatst naar het zeeaquarium en kunnen dan de al aanwezige hondshaaien gezelschap houden.

In het Kelly Tarlton’s aquarium in Auckland, Nieuw Zeeland keken bezoekers verbaasd toe toen een gevlekte zevenkieuwshaai een gapend gat beet in een ruwe haai waar vervolgens 4 jongen uit kwamen zwemmen. De staf werd gewaarschuwd en toen de moederhaai met haar vier jongen apart was gezet, werden er nog vier jongen geboren door de wond. Waarschijnlijk heeft de agressieve gevlekte zevenkieuwshaai onbewust het leven van de jongen gered. De dierverzorgers wisten niet dat zij zwanger was en wanneer de jongen gewoon geboren waren, is de kans groot dat ze direct door de andere haaien in het aquarium waren opgegeten. De jonge ruwe haaien zijn weliswaar iets te vroeg geboren maar maken het goed. Ze worden in het aquarium gevoerd met haring en harder en over ongeveer twee maanden zullen ze in het wild vrijgelaten worden.

Beide haaiensoorten zijn ovovivipaar (eierlevendbarend). De eieren ontwikkelen zich in de moeder en komen daar ook uit.
Op de foto een kleine ruwe haai.