Jaar van het Wild Zwijn

06januari2010
Bron: zoogdiervereniging.nl
2010 is uitgeroepen tot Jaar van het Wild Zwijn door de Zoogdiervereniging. Het wild zwijn volgt hiermee de egel op. De Zoogdiervereniging wil hiermee positieve aandacht geven aan één van de meest indrukwekkende dieren in ons land.
Het wild zwijn heeft volgende de Zoogdiervereniging grote waarde, zowel in ecologisch als in economisch opzicht. Ecologisch door zijn wroetgedrag, de open plekken in de bosbodem dragen bij aan de biodiversiteit. Economisch omdat wilde zwijnen een bezoek aan de natuur interessanter maken, net als de andere grote zoogdieren overigens. Dit is dan weer goed voor de recreatiesector en de horeca.
Maar niet alles is positief aan het wild zwijn. De dieren zorgen ook voor vraatschade en voor aanrijdingsrisico. Deze overlast is volgens de Zoogdiervereniging wel in goede banen te leiden. Door meer gebruik te maken van de ecologische kennis van het wild zwijn, door schade aan landbouwgewassen te compenseren en door maatregelen te nemen waarmee verkeersslachtoffers voorkomen kunnen worden, kunnen mens en wild zwijn prima samen leven in grote delen van Nederland.
De Zoogdiervereniging wil zich in 2010 inzetten voor een genuanceerd beeld van de wilde zwijnen, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Met de juiste maatregelen zijn de wilde zwijnen in veel meer gebieden welkom dan alleen de twee waar ze nu officieel mogen voorkomen (de Veluwe en de Meinweg). De laatste jaren worden de dieren overigens al buiten deze gebieden aangetroffen (Noord-Brabant, Overijssel en het Rijk van Nijmegen).
Hiervoor wil de Zoogdiervereniging een kansenkaart ontwikkelen. De gebieden in Nederland waar het wild zwijn zou kunnen voorkomen worden hierop aangegeven. De keus van deze gebieden wordt gebaseerd op een combinatie van geschikt leefgebied en een beperkte overlast. Het plan is om de kansenkaart samen met een boek over de ecologie van het wild zwijn te presenteren op een symposium (najaar 2010).