Geiten op kinderboerderijen

20januari2010
Bron: minlnv.nl
Regelmatig duikt Q-koorts op in het nieuws. En dan vooral de ruiming van alle drachtige geiten op bedrijven die besmet zijn met Q-koorts. Voor geiten en schapen op kleinschalige bedrijven, en dus ook op kinderboerderijen gelden andere regels.
Deskundigen hebben de ministers Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd. Die geven aan dat direct contact met schapen en geiten geen extra risico geeft en dat er geen epidemiologische aanwijzingen zijn dat kinderboerderijen en kleine bedrijven een hoog risico vormen voor de gezondheid. Voor kleinschalige houderijen van schapen en geiten en kinderboerderijen worden dan ook geen algemene maatregelen genomen. De geiten op kinderboerderijen worden niet gedood. De ministers vragen deze bedrijven wel om extra aandacht aan hygiënemaatregelen te besteden. Er is een hygiëneprotocol opgesteld waar ondermeer in aangeraden wordt om geiten en schapen te laten aflammeren op een plaats waar geen publiek bij kan. Vooral bij het aflammeren komt de bacterie vrij die Q-koorts veroorzaakt.