Halsbandparkieten

20januari2010
Bron: vroegevogels.vara.nl
De halsbandparkiet doet het goed in Nederland. Deze exoot komt hier niet van nature voor maar plant zich op grote schaal voort. De eerste verschijning in het wild was in het jaar 1968. De halsbandparkieten hebben een voorkeur voor grote steden.
Half januari zijn de in het wild levende parkieten geteld door Sovon Vogelonderzoek en Cityparrots. Deze telling is onderdeel van een grote Europese telling.
Het verspreidingsgebied van de halsbandparkiet (groene vogel, rode snavel en gele ogen) is nog steeds beperkt tot de Randstad, hoewel het zich wel lijkt uit te breiden.
De grootste populaties zijn geteld in Amsterdam en Den Haag, en kleinere groepen werden gevonden in Haarlem en Rotterdam. Utrecht lijkt in opkomst te zijn als parkietenstad. Voorheen werd daar wel eens een dwaalgast waargenomen maar nu werden daar ook al 69 halsbandparkieten geteld. Deze populatie komt uit Amsterdam en is via de Vecht in Utrecht beland.
In totaal werden er bijna 10.000 halsbandparkieten geteld. Ten opzichte van 2004 is dit bijna een verdubbeling (5400 exemplaren).