Gastredactie

03februari2010
Deze nieuwsbrief is gemaakt door de leerlingen van groep 7C van Obs De Prinsenakker in Bennekom. Zij hebben hier in een viertal lessen aan gewerkt onder leiding van de vaste redacteur van de nieuwsbrief.
De eerste les was een theorieles over keuze van een onderwerp, over bronvermelding en copyright en over het zoeken van informatie op internet. Dit is kennis die ook van pas komt bij het maken van spreekbeurten en werkstukken, niet alleen op de basisschool maar ook op de middelbare school. Nadat de klas in groepjes was verdeeld heeft elk groepje een onderwerp gekozen. Dit kon een nieuwsbericht zijn of een eigen bedacht onderwerp. In het computerlokaal werd toen verder gewerkt. Informatie zoeken, teksten schrijven en vooral herschrijven en afbeeldingen zoeken. Uiteraard is het ene onderwerp hierbij lastiger dan het andere!
De stukken zijn op de site gezet en afbeeldingen zijn erbij geplaatst.

Als afsluiting gaan de leerlingen hun onderwerp nog aan de andere groepen presenteren, ieder groepje heeft tenslotte alleen aan het eigen onderwerp gewerkt. En op deze manier horen alle leerlingen van elkaar waar ze aan gewerkt hebben, welke problemen ze tegengekomen zijn en hoe het eindresultaat is.

De leerlingen hebben hier veel van opgestoken. Dat hebben ze misschien niet eens zo gemerkt, ze vonden het vooral leuk. Dit was ook goed te merken aan het enthousiasme van de kinderen en aan de goede vragen die gesteld werden.