Welzijnsonderzoek kleine zoogdieren

17februari2010
Bron: vpdc, www.uu.nl
In opdracht van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vroegtijdig overlijden van kleine zoogdieren. Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) deed onlangs de oproep om ...
kleine zoogdierenkonijnen in te sturen, die vroegtijdig overleden zijn. Het gaat hier om konijnen, cavia’s, fretten en ratten.
Het VPDC houdt zich bezig met veterinair pathologische diagnostiek. Op verzoek van dierenartsen, diereigenaren en derden onderzoeken zij gestorven dieren en weefselmateriaal (afgenomen van levende dieren). Het VPDC beschikt over expertise op het gebied van honden, katten, paarden, varkens, rundvee, maar ook op het gebied van vogels, reptielen, vissen, exotische dieren en wildlife.

Konijnen, cavia’s, fretten en ratten worden in toenemende mate als gezelschapsdier gehouden en worden ook in toenemende mate aangeboden voor diergeneeskundige zorg. Een groot deel van deze dieren sterft op een relatief jonge leeftijd. Aangezien deze dieren zelden voor postmortaal onderzoek worden aangeboden, is de reden van het vroegtijdig overleden niet bekend. Vandaar dat er vanuit het Ministerie van LNV opdracht is gegeven voor onderzoek hiernaar. Het project is per 1 oktober 2009 gestart en duurt drie jaar.

In het kader van het onderzoek kunnen eigenaren van konijnen, cavia’s, fretten en ratten gratis een volledige sectie laten verrichten na overlijden. Het VPDC hoopt dat op deze manier gegevens beschikbaar komen over ziekte- en doodsoorzaken van jong gestorven kleine zoogdieren. Dergelijke gegevens biedt zicht op de mogelijke achterliggende (welzijns)vragen bij deze diergroep.
Klik hier voor meer info en voor voorwaarden voor het inzenden van overleden kleine zoogdieren