Zijn apen slim?

03maart2010
Bron: vroegevogels.vara.nl
Het vlooigedrag van apen wordt door veel wetenschappers gezien als bewijs dat apen net als mensen kunnen denken in termen van winst, verlies en sociale patronen. Apen zouden hiervoor hun intelligentie gebruiken en berekenend zijn.
Volgens theoretisch biologe Hemelrijk van de Rijksuniversiteit Groningen zijn apen wel intelligent maar lang niet zo slim als vaak gedacht wordt. Met een computermodel werd het vlooigedrag van apen onderzocht. Hemelrijk ontdekte dat apen vanzelf de dichtstbijzijnde soortgenoot vlooien wanneer ze bang zijn een gevecht te verliezen. Dit is nauwelijks bewust gedrag te noemen en er is al helemaal geen sprake van ruilhandel of verzoening. “Er wordt gevlooid omdat apen nu eenmaal willen vlooien,.” aldus Hemelrijk. Achter deze handelswijze zit dus nauwelijks een rationele gedachtengang.

Het computermodel wat door de Groningse onderzoeksgroep ontwikkeld is kan ook gebruikt worden om groepsgedrag van andere diersoorten te analyseren, zoals bijvoorbeeld het zwermen van spreeuwen.