Moeder mysterie

17maart2010
Bron: apenheul.nl
DNA-testen worden soms ingezet om vast te stellen wie de vader is. Dat gebeurt in de mensenwereld, dat gebeurt soms ook in de dierenwereld. Maar in Apenheul heeft zo'n test nu uitsluitsel gegeven over de biologische moeder van een gorillapeuter.
In 2006 werd Jambo in de Apenheul verwelkomd, als opvolger van Bongo. Hij was toen pas twaalf, een puber nog maar, maar deed direct zijn best om de vrouwen voor zich te winnen. Er wordt druk gesnuffeld en al snel zijn drie gorillavrouwtjes zwanger. In oktober 2007 zit Mandji (32 jaar) op het eiland met een kind in haar armen. Zij heeft de eerste zoon van Jambo gebaard, dus vreugde alom. Na enkele dagen wordt er een dode gorillababy gevonden en bloedt Mandji. Hoewel tweelingen zeer zeldzaam zijn bij gorilla’s wordt ervan uitgegaan dat zij een tweeling heeft gebaard. Het levende jong wordt Mapasa genoemd, Lingala voor één van een tweeling.
Vrouwtje Kisiwa was ook uitgerekend, maar haar buikomvang neemt af en ze speelt weer. De verzorgers snappen het niet meer: was de dode baby van haar? Of is Mapasa haar zoon?

Een dna-test moet het vraagstuk oplossen. Maar dit is niet zonder risico. De verzorgers durven de baby niet af te zonderen om te voorkomen dat zijn vader wraak neemt op de andere apen. Ook aan verdoven kleven risico’s. De verzorgers wachten geduldig af.
Inmiddels is Mapasa twee jaar en een ondeugende peuter. Terwijl hij probeert eten van een verzorger af te pakken grijpt die, letterlijk, zijn kans. Hij kan wat haren van Mapasa’s arm plukken. Deze haren worden, samen met materiaal van de vader en de twee vrouwtjes, getest. De verassende uitkomst: de moeder van Mapasa is Kisiwa. Mapasa is dus direct na zijn geboorte geadopteerd door Mandji.
In dierentuinen worden jonge dieren die niet door hun eigen moeder worden geaccepteerd wel vaker ‘ter adoptie’ aangeboden aan een andere moeder. Maar er was nog niet eerder een geval bekend waarbij de dieren dit zelf geregeld hebben. Eén ding is nog niet bekend: is Mapasa afgestaan door zijn biologische moeder of is hij geroofd door zijn adoptiemoeder? Daar heeft de dna-test ook geen antwoord op kunnen geven. Het antwoordt zou ook wel eens ergens in het midden kunnen liggen.