Mishandeling van dieren niet gemeld in Denemarken.

07juni2005
Bron: LNV
Mishandeling van dieren wordt zelden gemeld door particuliere dierenartsen in Denemarken. Dat werd ontdekt, doordat bij een zaak bijna honderd varkens gedood werden in een overvolle vrachtwagen.
Dierenartsen gaan ervan uit, dat het melden van een dergelijke overtreding verlies van klandizie betekent. Vandaar dat slechts in het uiterste geval aangifte gedaan wordt.
De heer Aage Juhl Jørgensen, voorzitter van de dierenwelzijnscommissie van de Vereniging van Dierenartsen geeft met deze informatie de omvang van het probleem aan.
In 2004 werden 84 meldingen over varkenshouderijen gedaan. Het ging daarbij om schouder- en staartwonden en dieren die afgemaakt moesten worden.
De meldingen waren een gevolg van de steekproefcontrole die uitgevoerd werd door overheidsdierenartsen. De steekproef heeft betrekking op 5% van de varkenshouderijen.