Transatlantische dierenwelzijnsorganisatie

12mei2010
Bron: dierenbescherming.nl
De Transatlantic Animal Welfare Council (TAWC) is opgericht door de ondertekening van een verklaring door Eurogroup for Animals. In de TAWC zijn de Europese dierenwelzijnsorganisaties (zoals de Dierenbescherming) verenigd met vergelijkbare organisaties in de Verenigde Staten.
Directeur Sonja van Tichelen van de Eurogroup for Animals noemt de oprichting van de TAWC een historische doorbraak. Zo kunnen de twee belangrijkste handelsblokken ter wereld dierenwelzijn opnemen in toekomstige handelsovereenkomsten. In 2007 werd de Transatlantic Economic Counsil (TEC) opgericht door de EU en de VS om onderlinge handelsbelemmeringen en verschillen in regelgeving op te heffen. De oprichting van de TAWC is een reactie hierop. Eurogroup for Animals hoopt dat hierdoor maatschappelijke zorgen die aan beide kanten van de oceaan bestaan over de mate waarin dierenwelzijn een rol speelt in economische regelgeving en handelsbetrekkingen nu een stem krijgen. De TAW moet constructief gaan samenwerken met de autoriteiten van de EU, de EU-lidstaten en de VS. Onderwerpen als dierproeven, duurzame veehouderij en multilaterale handelsbelangen moeten op de agenda komen.
Het secretariaat van de TAWC komt in Brussel. De eerste voorzitter wordt geleverd door het wereldwijd opererende Tnternational Fund for Animal Welfare (IFAW).