Olifanten intelligentie

26mei2010
Bron: news.bbc.co.uk
Olifanten zien niet zo best maar hun gehoor is formidabel en datzelfde geldt voor hun reukvermogen. Onderzoekers van verschillende instellingen proberen met verschillende testen uit te zoeken hoe intelligent olifanten zijn.
Zij ontdekken keer op keer dat we nog niet zoveel weten over olifanten maar dat zij vermogens hebben die tot nu toe alleen nog maar bij mensen en bij primaten gezien zijn. De testen zijn gedaan met olifanten uit het Amboseli National Park in Kenia.
Met een contact geluid (hier ben ik, waar ben jij), een diepe rommel die kilometers ver gehoord kan worden, werd getest hoeveel van deze contact geluiden olifanten van elkaar konden onderscheiden. Matriachen, de vrouwelijke leiders van de kudde, kunnen tenminste 100 verschillende geluiden, en dus meer dan 100 verschillende olifanten, van elkaar onderscheiden. De onderzoeker vergeleek dit met 100 personen die achter een schutting gezet worden en die de proefpersoon alleen op stemgeluid kan herkennen.

Bij olifanten in dierentuinen in Japan werden numerieke vaardigheden getest. Verschillende aantallen voorwerpen werden in emmers gedaan en de olifanten moesten aangeven of er verschil was. Vergelijkbare testen zijn met kinderen en diverse primaten gedaan. De meeste mensen vinden het makkelijker om 1 en 2 van elkaar te onderscheiden dan 5 en 6. Maar voor de olifanten gold dit niet: zij konden 5 en 6 net zo makkelijk van elkaar onderscheiden als 1 en 2.

De olifanten in Amboseli lijken ook het verschil tussen verschillende mensentalen te horen. In de regio zijn diverse talen te horen. De Maasai, een herdersvolk, spreken Maa. Dan zijn er nog de Kamba, boeren, die hun eigen taal spreken. En in het park zijn vaak Engels sprekende toeristen te horen. De olifanten hebben het meest te vrezen van de Maasai. Soms doden olifanten vee van de Maasai en de Maasai krijgers vergelden dit. De olifanten hebben het minst te vrezen van de toeristen, die willen vooral foto’s maken. Wanneer een assistent van de onderzoekers Maa sprak tegen de olifanten waren de dieren onrustig, maar wanneer hij Swahili sprak keerde de rust weer en gingen de dieren verder met eten. Het taalgevoel van de olifanten is nog niet verder onderzocht, maar volgens de onderzoekers is het beslist interessant.