Good vibrations

07juli2010
Bron: scientias.nl, foto Carey James Balboa
Boomkikkers in tropische regenwouden communiceren met elkaar door de takken van de planten waarin ze leven te laten trillen. De takken worden 8 tot 12 keer per seconden op een neer bewogen door de achterpoten van de kikkers.
Deze trillingen worden vooral gebruikt om soortgenoten te waarschuwen. Een soortgenoot kan zo gewaarschuwd worden om uit het territorium te blijven. Verder zouden de trillingen ook gebruiikt kunnen worden om een partner te vinden en te versieren. De onderzoekers vermoeden ook dat de trillingen gebruikt worden om te waarschuwen voor roofdieren.
De trillingen worden gevoeld doordat ze naar het lichaam van de ontvangende kikker reizen en zo in de botjes van het middenoor belanden. Deze botjes worden ook gebruikt om geluiden op te vangen.
De trillingen verschillen al naar gelang de boodschap. De ontvanger kan zo achterhalen hoe groot de zender is en wat de motivatie en de status van de zender zijn.
Eerder was al bekend dat kikkers soms schudden wanneer ze in gevaar zijn. Er werd gedacht dat de kikker zo probeerden om groter te lijken, maar dat lijkt dus niet waar te zijn.
Het gebruik van trillingen zou wel eens een bijzonder effectieve manier van communicatie kunnen zijn. De kikkers hoeven elkaar niet te zien, en de trillingen kunnen reizen. Tot een afstand van twee meter kunnen de kikkers de trillingen waarnemen.

Communicatie via trillingen was tot nu toe alleen bij insecten bekend. Het lijkt er op dat deze effectieve manier van communicatie jarenlang door onderzoekers over het hoofd is gezien.