Subsidie aanvraag duurzame landbouw

05augustus2005
bron: LNV
Nog tot 31 augustus kan subsidie aangevraagd worden binnen de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw.
Het gaat daarbij om de onderdelen “marktgericht ondernemen” en “geïntegreerde gewasbescherming”.

Marktgericht ondernemen:
In totaal is er € 500.000 beschikbaar voor projecten uit de intensieve veehouderij. Centraal staan vooral projecten die ondernemers laten zien hoe nieuwe kennis en techniek in de praktijk toegepast kan worden.
Het doel van deze vernieuwingen is, dat ondernemers beter kunnen voldoen aan maatschappelijke eisen op het gebied van milieu, diergezondheid en dierenwelzijn. De vernieuwingen dienen echter de experimentele fase gepasseerd te zijn. Verder dienen zij de toepassing van nieuwe kennis of technologieën te bevorderen.

Geïntegreerde gewasbescherming:
Verdere 750.000 euro is beschikbaar voor projecten die boeren en tuinders nieuwe methoden en technieken laten zien op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming. Ook hier gaat het om vernieuwingen die de experimentele fase gepasseerd zijn en die toepassing van nieuwe kennis of technologieën bevorderen.
Het gebruik van geïntegreerde gewasbescherming kan de afhankelijkheid van chemische beschermingsmiddelen verkleinen. Dat is belangrijk, omdat er geen garantie is dat de gewasbeschermingsmiddelen voldoende beschikbaar zullen zijn. Evenmin is er een garantie, dat chemische beschermingsmiddelen ziekten, plagen en onkruiden altijd goed zullen bestrijden.