Roofvogels als huisdier

18augustus2010
Bron:vroegevogels.vara.nl, foto Mila Zinkova
Uit onderzoek van de Vogelbescherming Nederland blijkt dat het aantal roofvogels en uilen dat als huisdier gehouden wordt, schrikbarend toeneemt. Ook ontsnappen er steeds meer roofvogels en uilen en dit kan tot faunavervalsing leiden.
Uit het onderzoek blijkt dat er een toename is in het bezit, het aanbod en het aantal demonstraties met roofvogels en uilen. Ook het aantal EG-certificaten, waarmee de vogels verhandeld mogen worden, nem met een factor 10 toe. Vooral de kerkuil, steenuil, oehoe en de slechtvalk zijn populair.
Momenteel mag in Nederland iedereen roofvogels en uilen houden en er demonstraties mee geven, mits de vogels in gevangenschap zijn gekweekt.
Regelmatig ontsnappen vogels en een deel van deze ontsnapte vogels wordt ook niet meer gevangen en weet zich in de vrije natuur te handhaven. Ook komt het voor dat vogels bewust vrijgelaten worden vanuit het idee dat de soort zo geholpen wordt. Het grootste risico hiervan is faunavervalsing.
Shows met roofvogels en uilen worden door heel het land gehouden.
Vogelbescherming vindt dat roofvogelshows alleen door erkende valkeniers gegeven mogen worden die een aanvullende opleiding op het gebied van educatie gevolgd hebben. Ook moet hierbij voldoende aandacht zijn voor de bescherming van soortgenoten in het wild.
Vogelbescherming zou ook het liefst zien dat uilen en roofvogels op een negatieflijst voor huisdieren geplaatst worden, zodat in de toekomst bezit door particulieren niet meer zonder meer mogelijk is.

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep Slechtvalk Nederland, Oehoewerkgroep Nederland en de Steenuilenwerkgroep Nederland (STONE).
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0