Shelter Medicine

01september2010
Bron: uu.nl
Shelter Medicine is de geneeskunde van gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden waarvan de samenstelling vaak verandert. Denk hierbij aan asieldieren. De dieren hebben vaak last van stress en hebben een groter risico op ziekte.
De term Shelter Medicine komt uit de VS en is sinds eind 2009 ook een werkveld binnen de Faculteit Diergeneeskunde. De Dierenbescherming sponsort op proef één dierenarts in dit werkveld.
Op 7 augustus jl. werd hierover een symposium georganiseerd bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Bij dit symposium waren diverse internationale sprekers aanwezig, onder andere van de Universiteit van Davis, Californië. Kate Hurley van deze universiteit wordt gezien als de grondlegger van Shelter Medicine. Zij adviseerde onder andere om minder dieren in een asiel op te nemen dan nu gebruikelijk is. Wanneer er minder dieren in een asiel zitten worden deze dieren eerder geplaatst. Een kleiner aantal minder gestresste dieren in een ruimte wekt meer vertrouwen bij potentiele nieuwe baasjes.
Ook voor de huisvesting van asieldieren waren er praktische (en goedkope) oplossingen. Wanneer katten een schuilhut (van een kartonnen doos) in hun hok hebben, kunnen ze daarin kruipen wanneer het verblijf schoongemaakt wordt. De katten hoeven niet verplaatst te worden en ze kunnen wegkruipen. Dit alles vermindert stress voor de asielkatten. Ook wordt de verspreiding van ziektes verminderd wanneer dieren niet verplaatst hoeven te worden.

Meer informatie over het Shelter Medicine programma aan de Davis Universiteit is te vinden op de shelter medicine portal.