Protocol welzijn konijnen

01september2010
Bron: dierenwelzijnsweb.nl
Twee studenten Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben het welzijn van konijnen op kinderboerderijen beoordeeld. In hun verslag laten ze zien dat het welzijn objectief gemeten kan worden, gebruik makend van de Welfare Quality systematiek.
Jaarlijks komen zo’n 20 miljoen mensen op bezoek bij een kinderboerderij. Een kinderboerderij heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor het verantwoord houden van dieren. Het waarborgen van dierenwelzijn en –gezondheid is dus heel belangrijk. Objectieve en bruikbare protocollen om welzijnsmetingen bij dieren uit te voeren waren nog niet aanwezig. Eerst is onderzocht of de Welfare Quality systematiek bruikbaar was voor eendergelijk protocol. Hiervoor worden er metingen aan dieren gedaan op vier onderwerpen: gedrag, gezondheid, comfort en voeding. In totaal zijn er twaal welzijnscriteria die getoetst worden.
Vervolgens is gekozen voor de diersoort konijn omdat zowel in Nederland als in het buitenland bij particulier gehouden konijnen veel welzijnsknelpunten bestaan.

Het protocol is opgezet mede met hulp van medewerkers van kinderboerderijen, middels een on-line enquête. De Welfare Quality systematiek is ook aangepast aan de situatie op kinderboerderijen. Het uiteindelijk ontwikkelde protocol is getest op twee kinderboerderijen. Dit najaar wordt een aangpaste versie getest op geschiktheid als onderwijsmateriaal.

Het protocol is ook interessant voor de particuliere houder van konijnen die geinteresseerd is in het welzijn van zijn of haar konijnen. Door het protocol door te nemen kan bekeken worden op welke fronten het prima met het welzijn van de konijnen gesteld is en waar eventueel nog verbeterpunten zitten. Op verschillende onderdelen wordt het protocol verduidelijkt met foto’s, bijvoorbeeld wanneer het over de lengte van de nagels of tanden gaat en over de conditie van de vacht.

Link naar het protocol:
http://library.wur.nl/WebQuery/gkn/lang/1942370