Ziek van dieren

01september2010
Bron: rivm.nl
Helaas kunnen mensen ook ziek worden van dieren. Q-koorts is zo'n voorbeeld, maar ook ringworm (een huidinfectie) en spoelwormen kunnen van dier op mens overgedragen worden. In deze en komende nieuwsbrieven wordt meer uitgelegd over dergelijke aandoeningen.
Het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een website waarop veel informatie over zoonosen te vinden is. De hele site van het RIVM wordt vernieuwd en daarin wordt ook deze site meegenomen. Via een gebruikersenquete wil het RIVM erachter komen of de site voldoende en de juiste informatie bevat. Houders van huis- en hobbydieren zijn een doelgroep van deze site en worden dus opgeroepen om de enquete in te vullen. Onder de inzenders worden ook nog diner- en cadeaubonnen verloot, het is dus de moeite waard om de enquete in te vullen.

De enquete is te vinden via http://www.rivm.nl/ziekdoordier/gebruikersenquete/