Miljoenen soorten

01september2010
bron: llink.nl
Jarenlang werd er vanuit gegaan dat er tussen de dertig en honder miljoen soorten geleedpotigen, waartoe ook de insecten horen, op onze aardbol leven. Door een nieuwe wiskundige rekenmethode lijkt deze schatting nogal wat te hoog.
Een Amerikaanse entomoloog, Terry Erwin, stelde dertig jaar geleden een formule op waarmee hij het aantal verschillende soorten geleedpotigen kon berekenen. Onder deze stam horen de kreeftachtigen, de spinachtigen, de zespotigen (insecten) en duizendpotigen en de trilobieten (uitgestorven). Hij bedacht dat wanneer bekend was hoeveel kevers er per boomsoort zijn, er een schattig gemaakt kon worden van de wereldwijde keverpopulatie. Voor het totaal aantal soorten geleedpotigen kwam hij zo op 30 miljoen soorten welkaantal hij later zelfs verhoogde tot 100 miljoen soorten.

Deze schatting is 30 jaar gangbaar geweest. Maar recentelijk is een nieuwe berekening gepubliceerd in het tijdschrift The American Naturalist. Een nieuw wiskundig model in combinatie met turven van geleedpotigen in Nieuw Guinea komt op een schatting van slechts 3,7 miljoen soorten geleedpotigen, wereldwijd.

DNA onderzoek zal in de toekomst waarschijnlijk gebruikt worden om populaties te schatten.