Code goed houderschap

13oktober2010
Bron: levendehave.nl
Eind september is een 'Code voor goed houderschap schapen en geiten' uitgekomen. In dit document staat wat de verantwoordelijkheid van houders van schapen en/of geiten inhoudt op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid.
Het stuk is een initiatief van het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders (Platform KSG) en de Stichting Levende Have. De code is een puntsgewijze ‘goede praktijk’-lijst. De 28 punten gaan over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid. Met het naleven van de code toont de schapen- of geitenhouder aan dat hij zich in potitieve zin onderscheidt van houders die dat niet doen. De code geeft middels de punten aan wat nodig is om gezondheid en welzijn voor zowel de schapen en geiten als de volkgezondheid te waarborgen.

Uiteraard bestaat het document niet alleen uit de ‘goede praktijk’-lijst van 28 punten. De punten worden stuk voor stuk toegelicht en waar nodig wordt verwezen naar andere organisaties en websites. De code kan zo ook gebruikt worden voor beginnende schapen- of geitenhouders die graag willen weten waar ze aan beginnen en hoe ze hun hobby goed kunnen aanpakken.
Klik hier voor de code