Kreeften op straat

13oktober2010
Bron: natuurbericht.nl
Half september zorgden rode Amerikaanse rivierkreeften voor heel wat opschudding. Tot verbazing, afgrijzen of interesse van menig voorbijganger liepen op verschillende plaatsen de kreeften zomaar over straat.
Stichting EIS kreeg in die dagen heel wat meldingen van de exotische dieren maar ook vragen over de oorzaak van de migratie. Stichting EIS (EIS staat voor European Invertebrate Survey) onderzoekt samen met Naturalis het voorkomen van rivierkreeften in Nederland. Het aantal soorten invasieve zoetwaterkreeften heeft zich in de afgelopen tien jaar verdubbeld en veel van deze kreeften hebben zich explosief voortgeplant.

Een sluitende verklaring voor het fenomeen wandelende kreeften is er nog niet, maar er zijn wel vermoedens. Zo zou de overvloedige regenval voor de kreeften het begin van het paarseizoen kunnen aankondigen. De kreeften gaan dan op zoek naar partners en voedsel. Ook de onrust in de watergangen door steeds stijgende en dalende waterstanden en door bagger- en maaiwerkzaamheden kan een reden zijn voor de landverhuizing.
De invasieve rivierkreeften kunnen schade verooorzaken aan vegetatie en infrastructuur, maar zijn op zichzelf ongevaarlijk voor de mens.

De waarnemingen van exotische rivierkreeften zijn zeer waardevol voor de Stichting EIS. Gegevens kunnen ingevoerd worden op waarneming.nl of telmee.nl of via de mail (met foto!) naar eis@naturalis.nl