Wisenten in Nederland

27oktober2010
Bron: natuurbericht.nl
Het gaat goed met de kudde wisenten die in Nationaal Park Zuid-Kennemerland loopt. Sinds de dieren daar in 2007 uitgezet zijn groeit de kudde gestaag. Deze zomer zijn er nog twee jonge stiertjes aan de kudde toegevoegd.
In 1919 stierf de wisent uit. In het Poolse woud van Baliwieza leefden de laatste wisenten in het wild. Maar tegenwoordig zijn er weer diverse plaatsen in Europa waar de wisent uitgezet is. Bij wijze van proef loopt er in Nederland ook een kleine kudde wisenten in de duinen tussen Haarlem en Zandvoort. De kudde bestaat uit een aantal koeien met kalfjes (4 geboren in 2009, 2 in 2010), een volwassen stier en sinds kort dus twee jonge stieren. Deze dieren trekken nu als één kudde door het gebied. Na de bronst gaat de volwassen stier zich waarschijnlijk weer terugtrekken en solitair leven. Of de jonge stiertjes hem volgen of dat ze bij de kudde blijven is nog een verrassing.

Het doel van dit proef is kennis en ervaring opdoen met de wisenten in de Nederlandse situatie. Het effect van deze diersoort op het duinlandschap, de dynamiek en de duinvegetatie en op de voedselstrategie zonder bijvoeren. De praktijkervaringen die hier en elders met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor herintroducties in binnen- enbuitenland.

De foto is van Ruud Maaskant, boswachter bij PWN