Koraalkolonie

10november2010
Bron: burgerszoo.eu
In Burgers' Zoo werd een bijzondere mijlpaal bereikt: de 1500ste zelfgekweekte koraalkolonie was een feit. Samen met nog enkele toonaangevende aquaria vervult Burgers' een voortrekkersrol op het gebied van de koralenkweek.
Koralen zijn beschermde dieren. Om de bezoeker kennis te laten maken met een echt levend koraalrif uit het Indo-Pacifisch gebied wordt er veel tijd en energie gestoken in het zelf kweken van koralen. Zo hoeft er geen koraal uit het wild gehaald te worden. Dat dit goed lukt blijkt wel uit de resultaten. De grootste koraal kolonies hebben al een doorsnede van 1,3 meter. Naast het kweken van koralen doet Burgers’ Zoo ook veel wetenschappelijk onderzoek, samen met universiteiten en diverse andere publieksaquaria, zoals Oceanium in Blijdorp. De kennis die zo opgedaan wordt kan gebruikt worden om beschadigde koraalriffen in de natuur te restaureren. In 2008 vond in Burgers’ Zoo het eerste internationale congrres voor koraalkwekers plaats. Ruim 150 experts uit 23 landen wisselden hier hun kennis uit.
Wereldwijd worden koraalriffen bedreigd door overbevissing, toerisme, vervuiling en klimaatsverandering. Koraalriffen zijn belangrijke bufferzones voor kustgebieden en vormen daarnaast de basis van een uitgebreid ecosysteem.

Burgers’ Ocean is een tropisch aquarium met 8 miljoen liter water. Onderdeel hiervan is het levende koraalrifbassin van 750.000 liter water. Na het aquarium van Townsville in Australië is dit het tweede levende koraalrifaquarium in de wereld.