Beren maken zich op voor de winter

10november2010
Bron: alertis.nl
In november gaan de meeste beren in het Berenbos in winterrust. De beren hebben deze zomer een onderhuidse vetlaag opgebouwd om de winter door te komen. En dat is te zien aan hun bolronde lijf en hun mooie, volle vacht.
In de natuur eten beren zeer gevarieerd, niet alleen in soort voedsel maar ook in hoeveelheid. De zomer is een voedselrijke periode. De beren eten heel veel en bouwen dan hun onderhuidse vetlaag op. Deze vetlaag is de reserve voor de schralere winterperiode.
In 1998 werd door Alertis het Natuulijk Voedsel Programma (NVP) uitgedacht. De natuurlijke omstandigheden van wilde beren worden zoveel mogelijk nagebootst voor de beren in het Berenbos. Sinds de invoering van dit programma slapen de beren in het Berenbos ook echt in de winter en blijven ze langer in winterrust.

De winterrust is een manier om een periode van voedselschaarste te overbruggen. De lichaamstemperatuur en hartslag van de beer zijn verlaagd, en de dieren teren op hun reserve, de onderhuidse vetlaag. De beren eten niet of nauwelijks. In het voorjaar lopen de lichaamstemperatuur en hartslag weer op en worden de dieren wakker. Ze kunnen dan tot wel 45% van hun lichaamsgewicht kwijt zijn. Eerst zijn de beren nog wat sloom en stijf. Ze beginnen met het eten van gras maar al gauw doen ze zich te goed aan alles wat aangeboden wordt.

Bij NVP worden de beren op wisselende tijden en plaatsen gevoerd en wordt het voer verstopt. Het ‘menu’ varieert van maand tot maand. In de winter wordt nauwelijks voedsel verstrekt. In het voorjaar worden knollen, vis, vlees, vruchten en honing aangeboden. Midden in de zomer eten de beren veel vruchten en in het najaar zijn dat vooral noten.