Socorroduiven

24november2010
Bron: burgerszoo.eu, foto Magalhães
De Socorroduif is in het wild uitgestorven. Zorgvuldige fokprogramma’s indierentuinen moeten ervoor zorgen datd eze duivensoort niet helemaal uitsterft. De geboorte van twee Socorroduiven in Burgers'Zoo is dus goed nieuws.
Oorspronkelijk kwam de Socorroduif voor op het eiland Socorro. Dit eiland, ter grootte van Texel, ligt zeshonderd kilometer voor de kust van Noord-West Mexico. In 1954 werd het eiland als marinebasis in gebruik genomen en pas vanaf die tijd was er menselijke bewoning op het eiland. Al snel werd de Socorroduif uitgeroeid door jacht door mensen en verwilderde katten en doordat de beplanting kaalgevreten werd door geimporteerde schapen. In 1972 stierf de Socorroduif in het wild uit.

In Europese dierentuinen bevinden zich naar schatting 80 Socorroduiven, waaronder in Burger’Zoo. Hier wordt succesvol gekweekt met de Socorroduiven . Al zes keer eerder werden in Arnhem Socorroduiven geboren. Van dit fokstelletje stierf het vrouwtje en was het mannetje ondertussen te oud om nog voor nageslacht te kunnen zorgen. Een jong koppeltje Socorroduiven werd via de coördinator van het fokprogramma geregeld. De twee jongen die dit najaar uit het ei zijn gekomen, zijn jongen van dit koppeltje.
Het Europese fokprogramma wordt gecoördineerd door de dierentuin van Frankfurt. Vanuit dit fokprogramma zijn al enkele Socorroduiven naar een nieuw opvangcentrum op Socorro gebracht. Hiervandaan moeten de dieren in de toekomst in het wild uitgezet worden.

De Socorroduif (Zenaida graysoni) wordt ook wel Socorrotreurduif of Graysonduif genoemd. De duif is roodbruin van kleur, waarbij het mannetje wat meer uitgesproken gekleurd is dan het vrouwtje. Het voedsel bestaat uit zaden, fruit en kleine insecten.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0