Overgewicht bij dieren

08december2010
Bron: dierenwelzijnsweb.nl
Overgewicht bij huisdieren komt regelmatig in het nieuws. Afgelopen oktober was er nog een speciale Obesitas-poli bij de Universiteitskliniek in Utrecht. Maar er lijkt meer aan de hand te zijn dan alleen teveel eten en te weing bewegen.
Een groot onderzoek wat werd uitgevoerd aan de Universiteit van Alabama (USA) liet zien dat ook dieren die in de nabijheid van mensen leven last kunnen krijgen van overgewicht. Voor het onderzoek werden 24 populaties dieren bestudeerd. Er waren 8 verschillende diersoorten en een totaal van 20.000 dieren. De gewichtsgegevens over een periode van enkele tientallen jaren was beschikbaar. Onderzochte diersoorten waren als proefdier gehouden primaten (onder andere makaken en chimpansees) en ratten, als huisdier gehouden katten en honden en wilde ratten die bij plaagbestrijding werden gevangen.

In alle onderzochte populaties was het gemiddelde gewicht de afgelopen decennia toegenomen. De kans op ontwikkeling van obesitas was ook in alle groepen significant toegenomen. Met deze resultaten veronderstellen de onderzoekers dat er ook andere verklaringen zijn voor de gewichtstoename dan een te hoge voedselopname en/of te weinig beweging. Als andere redenen worden genoemd: blootstelling aan stoffen in het milieu die de stofwisseling beinvloeden, overdraagbare aanleg tot zwaarder worden en de werking van bepaalde virussen.
Overgewicht kan leiden tot verschillende aandoeningen als suikerziekte, ademhalingsproblemen, overbelasting van pezen en gewrichten en problemen met het spijsverteringsapparaat. Dieren met overgewicht zijn gevoeliger voor warmte en leven gemiddeld korter. Proefdieren met overgewicht kunnen de resultaten beinvloeden en door de verkorte levensverwachting zijn er ook meer dieren nodig.