Opmerkzame lezers

02februari2011
Natasja Gianotten
Zo nu en dan krijgen wij een vraag of opmerking over de site. Bijvoorbeeld omdat bij een bepaalde diersoort vermeld staat hoe dit dier het gehouden en verzorgd moet worden terwijl het toch een beschermd dier is volgens de Flora- en faunawet.
Dit betekent dat het desbetreffende dier niet ‘zomaar ‘ gehouden mag worden. Maar omdat de site ook bedoeld is voor medewerkers van opvangcentra en dierentuinen willen we die informatie toch geven. Dierentuinen en opvangcentra hebben een ontheffing voor beschermde diersoorten en mogen dan wel die dieren opvangen (en zo mogelijk later weer uitzetten in de natuur).
Het is uiteraard wel belangrijk dat wij bij de informatie duidelijk uitleggen dat het om een beschermde diersoort gaat. Het EZNC wil uiteraard niet dat mensen dieren gaan houden wanneer dat niet toegestaan is, omdat de dieren beschermd zijn!
Wanneer u hier vragen over heeft, of vindt dat de informatie op de site mist of onduidelijk is, horen wij dat graag. Door opmerkingen van kritische lezers kunnen we de site weer verbeteren. Zo proberen we de site up-to-date houden.