Koeneusrog Blijdorp

02februari2011
Bron tekst en foto: blijdorp.nl
In het Oceanium van Diergaarde Blijdorp zwemt sinds kort een jonge koeneusrog rond. De koeneusrog is ruim twee maanden oud maar is pas sinds kort in het grote aquarium te zien. Voor zover bekend is dit de eerste succesvolle koeneusroggenkweek in Europa.
Twee dagen na de geboorte is de jonge rog uit het grote bassin weggehaald en in een kleiner bassin achter de schermen geplaatst. Bij roggen vindt geen broedzorg plaats, de jongen zijn direct op zichzelf aangewezen. De kleine rog is apart gezet om het diertje (spanwijdte 33 cm, gewicht 700 gram) te beschermen tegen andere vissen in het aquarium en om het goed te kunnen controleren. Zo kon de voedselopname goed bekeken worden (het duurde twee weken voor de jonge rog zelfstandig ging eten) en het moest aangeleerd worden om voedsel uit de hand aan te nemen. Alle roggen in het Oceanium worden met de hand gevoerd om te voorkomen dat andere vissen hun eten opeten. Koeneusroggen zijn trage en grote eters.
De rog eet steurgarnaal, stukjes mesheft en sprot. In het wild eten koeneusroggen voornamelijk tweekleppige schelpdieren die ze uit het zand halen.

Volwassen koeneusroggen kunnen een spanwijdte bereiken van 70 cm en wegen dan zo’n 10 kilo. Deze roggen zijn levendbarend. Zowel de bevruchting als de ontwikkeling van het jong vinden inwendig plaats. Meestal wordt één jong geboren na een draagtijd van zo’n zeven maanden. De koeneusrog zwemt veel vrij door het water en lijkt dan te vliegen met de lange vinnen. Veel andere roggensoorten verblijven meer tijd op de bodem.
Koeneusroggen komen voor in grote delen van de Atlantische oceaan, zowel aan de Afrikaanse kust als aan de Amerikaanse kust (Florida tot Brazilië). In het wild is de rog nog niet bedreigd maar de aantallen roggen nemen wel af.