Wet bescherming van huisdieren bij evacuatie Amerika

30september2005
bron: ANP/DN
In Amerika is door parlementariërs een ontwerpwet voorgesteld die bij grootscheepse evacuaties huisdieren beter beschermd.
Met name de ervaringen uit Louisiana en Texas hebben daartoe geleid.
De parlementariërs willen dat in het rampenplan van lokale overheden geregeld wordt hoe de opvang van huisdieren eruit ziet als hun eigenaren verplicht worden geëvacueerd.

Niet alleen is de regeling belangrijk in het licht van dierenwelzijn. Ook is het van invloed op het welslagen van evacuaties. Zoals onlangs in New Orleans is gebleken, wilden veel eigenaren de stad niet verlaten omdat ze hun huisdier dan onverzorgd moesten achterlaten. Ook waren in veel gevallen de huisdieren niet welkom in opvangcentra.

Na de orkaan Katrina zijn duizenden huisdieren gered, met name in Louisisana en Mississippi. In New Orleans daarentegen zwerven nog tienduizenden huisdieren. Gevreesd wordt, dat een deel daarvan inmiddels al overleden is.