Helmkasuaris

30maart2011
Bron: avifauna.nl
De jonge helmkasuaris uit Avifauna (geboren in oktober 2010) verhuist naar Blavand Zoo in Denemarken. De jonge helmkasuaris komt hier in het kweekprogramma terecht. In Avifauna wordt het stamboek van alle helmkasuarissen van de Europese dierentuinen bijgehouden.
Voor dit stamboek (ESB) moeten alle gegevens over geboortes, overlijden en verhuizingen van de helmkasuarissen in alle bij de EAZA aangesloten dierentuinen verzameld worden. Aangesloten dierentuinen kunnen ook aan de stamboekhouder advies vragen over fokstellen en verhuizingen.

De helmkasuarissen voelen zich bijzonder thuis in Avifauna. Al meer dan 40 jongen kwamen in Avifauna uit het ei. Door het jaar heen leven de helmkasuarissen solitair, alleen in het broedseizoen delen ze het verblijf. Nadat er voldoende eieren gelegd zijn gaat het vrouwtje weer naar haar eigen verblijf. Het uitbroeden van de eieren en het verzorgen van de jongen is de taak van het mannetje. De eieren worden in een hoop van blad gelegd en het mannetje zorgt ervoor dat de temperatuur in de bladhoop constant blijft door blad toe te voegen of weg te halen. Na zo’n 50 dagen komen de eieren uit. Het mannetje bewaakt de jongen fel tegen mogelijke roofdieren. Na ongeveer 9 maanden verlaten de jongen het nest om zelf een territorium op te zoeken.
Helmkasuarissen zijn voornamelijk vruchteneters, maar naast vruchten worden ook wel kleine gewervelde dieren (vogels, kikkers, muizen, ratten, vis) en ongewervelde dieren (slakken, insecten) gegeten.