Jongen grootbrengen

25mei2011
Bron: rotterdamzoo.nl en avifauna.nl
Wanneer in een dierentuin vogels gehouden worden die in een fokprogramma zitten, omdat het een bedreigde diersoort is, staat de dierentuin voor een belangrijke keuze wanneer er eieren gelegd worden.
Laten ze die eieren door de vogels zelf uitbroeden en laten ze de vogels ook zelf voor de jongen zorgen of nemen de dierverzorgers (geholpen door de broedmachine) deze taak over. Er is uiteraard veel voor te zeggen om het de ouderdieren zelf te laten doen, maar zeker bij onervaren vogels (eerste legsel) is dat ook een risico. En de jongen in zo’n fokprogramma zijn vaak zeer waardevol en een dierentuin wil daar geen risico mee lopen. Maar wanneer laat je het de vogels dan wel zelf doen?
Zowel in Blijdorp als in Avifauna hebben ze hier dit voorjaar mee te maken gehad. In Blijdorp zijn in drie achtereenvolgende jaren jonge kroeskoppelikanen door de dierverzorgers grootgebracht (in 2009, 2010 en 2011). Drie jonge pelikanen (legsel 2011) zijn net weer in de groep terugeplaatst. Een kuiken uit de tweede leg van een koppel pelikanen wordt nu door de ouders zelf verzorgd. Bezoekers kunnen nu ook zien hoe de kroeskoppelikanen hun jong verzorgen.

In Avifauna werden in 2007 de eieren van de zwartsnavelooievaar bij Europese ooievaars geplaatst. Deze Europese ooievaars hadden wel al ervaring met het grootbrengen van jongen. Eerder dit jaar kwamen twee zwartsnavelooievaars uit in de broedmachine. Deze jongen zijn al aardig gegroeid en kunnen zelfstandig eten. Ook deze vogels hadden een tweede legsel waarvan nog niet duidelijk was of dat bevrucht was. Hier zijn nu twee jongen uitgekomen en die worden door de ouders zelf verzorgd. Dit is een primeur. De kennis over het grootbrengen van zwartsnavelooievaars wordt gedeeld met dierentuinen in Europa. Zwartsnavelooievaars zijn zeer bedreigd. De wilde populatie in Azië wordt geschat op minder dan 2500 dieren.