Beleidseenheid agrarische vrouwen

14oktober2005
bron: Agripress
De Ierse minister Coughlan (Landbouw en Voedsel) overweegt sterk om een beleidseenheid op te zetten die zich bezighoudt met aangelegenheden rond agrarische vrouwen. De beleidseenheid zal dan ressorteren binnen het ministerie van Landbouw en Voedsel.
De minister gaat het idee bespreken met de boerenorganisaties. Zij heeft wel al steun gevonden bij Mary McGreal, de voorzitster van het Farm Family Committee van de Irish Farmers Association.
McGreal kondigde aan, dat zij aan de minister een reeks concrete voorstellen zal presenteren voor de nieuwe beleidseenheid.
De minister vindt dat de eenheid gerechtvaardigd wordt door de snelle groei van het aantal vrouwen die de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij uitvoeren omdat hun partner noodgedwongen een baan buiten de boerderij heeft.