Aziatische olifant is een echte sociale netwerker

17augustus2011
Bron: scientias.nl, nu.nl. biomedicalcentral.com
Tot voorkort werd aangenomen dat Aziatische olifanten in vergelijking met hun Afrikaanse soortgenoten niet erg sociaal zijn. Onderzoek, uitgevoerd door Sri Lankese wetenschappers, toont echter aan dat het echte sociale netwerkers zijn.
Twee jaar lang zijn 286 vrouwelijke Aziatische olifanten in het Udawalawe National Park geobserveerd. Van 51 olifanten zijn de sociale contacten nauwkeurig in kaart gebracht.

Het is bekend dat Afrikaanse olifanten leven in grote groepen en samen optrekken. Aziatische olifanten daarentegen vormen kleine leefgroepen van drie soortgenoten. Aangenomen werd, dat Aziatische olifanten daarbuiten weinig goede connecties hebben. Uit het onderzoek is echter gebleken dat ze veel vrienden en kennissen buiten hun directe leefgroep hebben waar zij oppervlakkig contact mee onderhouden. De onderzoekers hebben ontdekt dat ze vaak tien of meer vrienden hebben. Sommige van hen onderhouden zelfs wel 50 relaties met anderen. Soms zien de olifanten elkaar een jaar niet, maar zodra ze elkaar tegenkomen, klikt het weer als vanouds, zo concluderen de onderzoekers. En dat is knap. Want zo’n relatie onderhouden zelfs als er geen sprake is van dagelijks contact vraagt veel van het brein. Blijkbaar zijn Aziatische olifanten daar prima toe in staat.

De relatie die de olifanten met elkaar onderhouden zijn niet onstabiel of vluchtig. Uit het onderzoek is gebleken dat olifanten met de meeste vrienden, deze vrienden ook het gemakkelijkste lieten vallen. Olifanten met wat minder vrienden waren een stuk loyaler. Het bijzondere is, is dat olifanten contacten onderhouden zonder dat ze elkaar fysiek zien. Door middel van geluid en het afgeven van chemische stofjes aan andere olifanten kunnen ze over grote afstanden met elkaar communiceren.