Oppassen met geneesmiddelen

14september2011
Bron: dierenwelzijnsweb
Bij de meeste mensen is het wel bekend dat geneesmiddelen uit het bereik van kinderen gehouden moeten worden. Minder bekend is het feit dat geneesmiddelen voor mensen ook een risico vormen voor huisdieren.
In 2009 werden er bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het RIVM bijna 4000 vergiftigingen van huisdieren gemeld (jaarverslag). In 20% van deze gevallen ging het om vergiftigingen door humane medicijnen.
Recent zijn er in de Verenigde Staten enkele top tiens gepubliceerd van humane geneesmiddelen die voor verschillende soorten huisdieren gevaarlijk kunnen zijn. Hier gaat het dan om bijvoorbeeld antidepressiva, medicijnen die bij ADHD gebruikt worden en vooral de veelgebruikte pijnstillers als ibuprofen, naproxen en aspirine. Ook vitamine D producten worden wel genoemd.
De Amerikaanse lijsten zijn van de Pet Poison Helpline en van de Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie ASPCA. De informatie van de ASPCA is overgens vertaald terug te vinden op de site van Dier en Natuur.
Ook veel websites van dierenartsen hebben informatie over vergiftigingen bij huisdieren. Kijk er eens naar op de site van uw eigen dierenarts!
Top 10 van Pet Poison Helpline
Top 10 van ASPCA
Top 10 nederlandstalig