Hulp voor dieren in Tripoli

14september2011
Bron: vier-voeters.nl
Begin september stuurde de internationale dierenwelzijns organisatie Vier Voeters een noodhlupteam naar Tripoli. De dieren in de dierentuin van Tripoli hebben zwaar te lijden in het door oorlog verscheurde Libië.
In nieuwsberichten die wereldwijd uitgezonden werden was al te zien hoe de dieren in de dierentuin lijden onder een gebrek aan water en voedsel. De dieren zijn ernstig verzwakt. De dieren bleven zo goed als verlaten achter toen de rebellen in de nabijheid van Tripoli en de dierentuin kwamen.
Het noodhulpteam bestaat uit professionals van Vier Voeters en werd vergezeld door Jeremy Mansfield, een geprezen en bekroonde radiopersoonlijkheid uit Zuid Afrika. De leider van het noodhulpteam van Vier Voeters, dr Amir Khalil, meldt dat eerst een volledige evaluatie van de dieren en hun behoeftes gemaakt wordt. De professionals van Vier Voeters zullen samen met vrijwilligers en leden van andere organisaties zorgen voor voedsel, water en medische hulp. Daarna zal een lange termijn programma opgezet worden zodat er een vaste toevoer van materialen komt om de dieren te verzorgen.
Vier Voeters zorgt voor deze oorlogsslachtoffers, die niet naar een ander land kunnen vluchten, maar in hun kooien opgesloten zitten. Eerder verleende Vier Voeters ook al hulp aan dieren die tijdens de opstanden in Egypte in de knel waren gekomen.