Kinderen en honden

12oktober2011
Bron: scientias.nl
Kinderen zien een grijns van een hond nogal eens aan voor een glimlach. Dit zou weleens de oorzaak kunnen zijn van veel bijtincidenten met jonge kinderen. Maar weten kinderen wel de blaf van een hond te interpreteren?
Een groep onderzoekers uit Hongarije heeft dit onderzocht met geluidsopnames van blaffende honden die afgespeeld werden voor 6, 8 en 10-jarige kinderen en volwassenen. De verschillende blaffen waren opgenomen wanneer honden alleen waren, wanneer ze met een vreemde geconfronteerd werden en wanneer ze aan het spelen waren. Aan de proefpersonen werd gevraagd wat de blaf betekende: was de hond eenzaam, boos of blij?
Opvallend aan de resultaten van deze proef was dat alle proefpersonen, ook de jongste kinderen en kinderen die zonder hond in huis waren opgegroeid, de agressieve blaf begrepen. De speelse blaf werd herkend door kinderen vanaf 10 jaar oud en volwassenen. En kinderen vanaf 8 jaar herkenden de eenzame blaf.
De onderzoekers concluderen dat kinderen op jonge leeftijd al veel van honden te weten kunnen komen door goed naar de hond te luisteren. Ze pleiten ervoor dat kinderen aangeleerd wordt om niet zozeer op de gezichtsuitdrukking van de hond te letten, maar moeten proberen te verstaan wat de hond probeert te zeggen.

Het onderzoek werk gepubliceerd in Applied Animal Behavior Science.