Zwarttiptifhaai

07maart2012
Bron: dierenparkemmen.nl
Groot was de verrassing toen in het haaienbassin vier haaien werden aangetroffen in plaats van twee. Volgens Dierenpark Emmen is dit een unieke gebeurtenis, omdat zwarttiprifhaaien voor zover bekend zich niet in gevangenschap voortplanten.
Het mannetje en vrouwtje zwartriprifhaai leven al zo’n tien jaar in Dierenpark Emmen. Zwarttiprifhaaien worden regelmatig in dierentuinen gehouden. Het is een wat kleinere (tot 1,8 meter), zeer actieve haaiensoort die goed in aquaria gehouden kan worden. In het wild komt de zwarttiprifhaai voor in de ondiepere kustwateren van de Indische Oceaan en de Grote Oceaan. Ook in de Middellandse Zee kan deze haaiensoort gezien worden.

Ondanks dat deze haaiensoort veelvuldig in gevangenschap gehouden wordt, planten de dieren zich niet voort in gevangenschap. De dierverzorgers was wel opgevallen dat het vrouwtje wat dikker was, maar er was geen vermoeden van zwangerschap, omdat dat nooit voorkomt. De vondst van twee babyhaaien van 30 en 35 cm lang was dan ook een complete verrassing. Deze haaiensoort is vivipaar, wat betekent dat de jongen niet uit een ei komen maar zo geboren worden. De jongen zijn overigens wel uit het grote aquarium gehaald omdat ze voor voedsel aangezien werden door de ouders. In een apart, kleiner aquarium zijn ze nu te zien voor bezoekers.