Het waarom van zebrastrepen

07maart2012
Bron: nationalgeographic.com
Waarom heeft een zebra een zwart-wit strepenpatroon? Een reden daarvan kan camouflage zijn, de strepen zorgen ervoor dat zebra's in het hoge gras slechter te zien zijn voor (kleurenblinde) leeuwen.
Ook is het lastig om een individueel dier te onderscheiden in een hele groep van zwart-wit gestreepte dieren. Maar onderzoekers in Hongarije hebben nu nog een mogelijk reden gevonden: de zwart-witte strepen zijn niet aantrekkelijk voor paardenvliegen.
Paardenvliegen, ook wel dazen genoemd, zijn bloed zuigende insecten. Tenminste de vrouwelijke vliegen. Deze paardenvliegen worden aangetrokken door gepolariseerd licht, lichtgolven die in een specifieke richting geörienteerd zijn. In een eerdere studie was al ontdekt dat een donkere vacht gepolariseerd licht beter reflecteert dan een lichte vacht. Paardenvliegen worden meer gezien op donkere paarden dan op lichte paarden. De onderzoekers veronderstelden nu dat zebra’s, met hun zwart-witte strepen, in aantrekkelijkheid voor paardenvliegen tussen de witte en de zwarte paarden in zouden zitten. Dit werd getest met witte, zwarte en gestreepte borden en neppaarden. Tot hun verrassing ontdekten de onderzoekers dat de strepen het minst aantrekkelijk waren voor de paardenvliegen, en hoe smaller de strepen, des te minder de vliegen er op af kwamen. Het vermoeden bestaat dat de strepen het patroon van het gepolariseerde licht ‘in de war maken’.
De onderzoekers komen tot de conclusie dat het strepenpatroon van de zebra evolutionair onstaan is omdat het de paardenvliegen het best afweert. Dat zou ook de reden zijn waarom de strepen op de benen en het hoofd van de zebra het smalst zijn: hier is de huid het dunst.

Toch zijn er nog wel vraagtekens te zetten bij deze onderzoeken. Zo zijn de testen gedaan met borden en modellen van dieren, de temperatuur en geur van een levende zebra is dus buiten beschouwing gelaten. En waarom zouden de paarden, die tenslotte nauw verwant zijn aan de zebra dan niet ondertusssen ook strepen hebben? De onderzoekers denken dat deze patronen er mogelijk door mensen weer uitgefokt zijn, omdat ze niet aantrekkelijk gevonden werden.