Welzijn bijzondere huisdieren

04april2012
bron: groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb, foto George Chernilevsky
In Nederland worden maar liefst 31 miljoen huisdieren gehouden. Dat zijn 6 miljoen honden, katten en konijnen, zang- en siervogels en postduiven (4,5 miljoen), een kwart miljoen reptielen en amfibieen, ruim 1 miljoen kleine knaagdieren en maar liefst 19 miljoen vissen.
Hieronder bevinden zich veel exotische dieren die specifieke eisen stellen aan hun huisvesting en verzorging. Niet alle houders van deze dieren weten van deze specifieke eisen en dit kan leiden tot gedragsmatige of medische problemen.
Over de knelpunten die er zijn rond de huisvesting, verzorging en voeding van exotische huisdieren is een rapport verschenen. Het onderzoek wat in dit rapport beschreven is, is uitgevoerd door drie medewerkers van het Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
Een gebrek aan kennis over deze exotische dieren ligt niet alleen aan de consument (de houder van de dieren) maar ook aan de diverse verkoopkanalen. Door ook opvangcentra en dierenartsen te interviewen kwam veel kennis over hoe de dieren gehouden worden aan het licht. Zo blijken dierenartsen vaak maagdarmproblemen en gebitsproblemen bij konijnen en cavia’s te zien. En bij papegaaien wordt vaak verenplukken opgemerkt.
In het rapport worden wel instanties genoemd die informatie over de verzorging van de dieren verstrekken zoals de huisdierbijsluiters van het LICG en de Gidsen Goede Praktijken van het Platform Verantwoord Huisdierbezit. Ook Stichting Konijnenbelangen levert veel informatie over konijnen. Maar consumenten worden vaak niet op het juiste moment en op de juiste plaats voorzien van informatie. De onderzoekers bieden in hun rapport dan ook een aantal aanbevelingen om juist dit aspect te verbeteren.

Via de bijgevoegde link kan het gehele rapport gelezen worden.
Naar het hele rapport