Webcams in opvangcentrum

04april2012
Bron tekst en foto: dierenbescherming.nl
Moderne technologie wordt ingezet om de dieren in een opvangcentrum beter te kunnen verzorgen maar vooral om ervoor te zorgen dat ze nog sneller en beter aan een nieuwe eigenaar gekoppeld kunnen worden.
Met de webcam worden filmpjes van de honden in het Dierentehuis Kennemerland (Zandvoort) gemaakt en die worden bij de beschrijving gevoegd. Hierdoor krijgen potentiële baasjes een beter beeld van de toekomstige huisgenoot en is de kans op een betere match tussen eigenaar en hond groter. Ook is er de mogelijk om de hond ‘live’ te volgen via een speciale inlogcode, nadat er voor het eerst kennis gemaakt is met de hond. Voordat een definitieve keus gemaakt wordt, leert de toekomstige hondeneigenaar het dier zo steeds beter kennen. De beelden via de webcam geven een waarheidsgetrouwer beeld van het karakter van de hond, omdat veel honden in asielen zich anders gedragen in aanwezigheid van nieuwe mensen.

Ook voor de medewerkers van het Dierentehuis zijn de webcams prettig: de honden kunnen in de gaten gehouden worden zonder dat hun rust verstoord wordt. Ook kunnen ze bestuderen hoe de honden zich gedragen zonder mensen in de buurt. Hiermee kan het verblijf in het asiel verbeterd worden, bijvoorbeeld door de dagindeling op het dier aan te passen. Het project is een pilot van de Dierenbescherming en kan betaald worden met een bijdrage van Mars Petcare.