België: Beleidsbrief 2006 Vlaanderen

25november2005
Bron: lba actualiteiten
Minister Leterme roept de hulp in van jonge land- en tuinbouwers bij het verjongen van de landbouwsector. Hij doet dat in zijn beleidsbrief 2006.
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders in de Vlaamse bedrijven is 50 jaar. Slechts 14% van alle bedrijfsleiders heeft een mogelijke opvolger.
Minister Leterme besteedt in zijn brief verder aandacht aan land- en tuinbouwers die niet slagen hun bedrijf aan te passen aan de groeiende concurrentie.
Zo wil hij begeleiding voor landbouwbedrijven in moeilijkheden versterken. Verder wil hij regionale ankerpunten inschakelen. Deze punten zullen dan lokale bedrijven in moeilijkheden doorlichten en helpen om te schakelen.
Ook wil de minister de VUT-regeling voor land- en tuinbouw nieuw leven inblazen. Daadoor wordt vervroegt uitstappen mogelijk voor wie echt aan het eind van zijn loopbaan is.
Leterme heeft daarnaast oog voor energiebesparing. Tuinders in de glastuinbouw, waar de kosten enorm zijn, krijgen steun voor energie-audits. Volgend jaar wil de minister bovendien voor de glastuinbouw een kenniscentrum energie oprichten.
Aan de verbouwers van energiegewassen belooft de minister investeringssteun. Bijvoorbeeld voor een persinstallatie voor koolzaad of het aanpassing van landbouwmachines.
In de komenden maanden wordt een nieuw programma voor Plattelandsontwikkeling tot stand gebracht. Dit programma zal gelden voor de periode 2007 tot 2013.
Daarin wordt extra aandacht besteed aan initiatieven als toerisme op de boerderij en zorgboerderijen.
Letterme wil zich als minister van Plattelandsbeleid in 2006 onder andere inzetten voor een steviger verankering van buurtwinkels in plattelandsdorpen.