Maatregelen voor weidevogels

25november2005
Bron: Telegraaf
De bescherming van kieviten, veldleeuweriken en ander weidevogels moet effectiever. Dat stelt Minster Veerman van Landbouw. Hij wil extra maatregelen om de achteruitgang van de weidevogelstand in Nederland te remmen.
Voorafgaand daaraan wil minister Veerman overleg voeren met natuur- en vogelbeschermers. Maar ook met boeren en andere betrokken organisaties. “De discussie moet leiden tot een nieuwe, heldere en transparante doelstelling met bijbehorende aanpak” aldus Minister Veerman.
Daarbij wil Veerman vooral realistisch te werk gaan. Op die wijze wil hij frustraties bij vrijwilligers, boeren en natuurbeschermers voorkomen.
De minister wil de weidevogels helpen door middel van hogere kwaliteit van agrarisch natuurbeheer. Verder moet een “weidevogelkennisnetwerk” kennis over en onderzoek naar weidevogels beter verzameld en gedeeld worden.
Aanleiding van het schrijven van de minister waren de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij waarschuwden, dat het aantal weidevogels in Nederland in de komende vijftien jaar gehalveerd wordt als niet ingegrepen wordt.
De veldleeuwerik, slobeend en gele kwikstaart zijn nu de grote verliezers. Verder geven de CBS cijfers aan, dat de stand het hardste terugloop in Noord- en Zuid-Holland.