Stichting Hulphond

25juli2012
Bron: Stiching Hulphond
"Als ik ’'s morgens opsta, denk ik eerst aan de hond. Ik zorg dat ze te eten krijgt en naar buiten kan. Pas daarna kom ik toe aan mezelf. Ik moet er voor zorgen dat de hond drie, vier keer per dag naar buiten kan. Al regent het pijpenstelen. Maar ik vind dat positief. Ik heb altijd mensen gehad die voor mij zorgden, nu heb ik iets waar ik voor kan zorgen".
Stichting Hulphond Nederland stelt zich ten doel om speciale hulphonden op te leiden om deze vervolgens kosteloos ter beschikking te stellen aan mensen met een motorische of auditieve functiebeperking, epilepsie of aanverwante aandoeningen. Een hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die daarvoor voor mensen met een beperking gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp maar ook de sociaal-emotionele voordelen van de hond mogen niet onderschat worden.

Veel cliënten van Hulphond Nederland geven bijvoorbeeld aan dat ze makkelijker contacten maken doordat ze gebruik maken van een hulphond en dat zij daardoor beter hebben kunnen (re-)integreren in de maatschappij.

Stichting Hulphond Nederland bestaat formeel sinds 1 januari 2001 en is het resultaat van een fusie tussen SAM, Eurodog en SOHO. Drie organisaties die zich reeds geruime tijd bezig hielden met het opleiden van hulphonden en die hebben besloten om hun krachten te bundelen. Thans bevindt het hoofdkantoor van Hulphond Nederland zich in Ravenstein (Noord-Brabant). De trainingsunits bevinden zich in Valthermond in Drenthe en in Herpen. Het is de bedoeling om de trainingsactiviteiten in de toekomst uit te breiden naar andere delen van het land.

Stichting Hulphond Nederland leidt twee typen hulphonden op, te weten ADL-honden en Signaal-honden

De ADL-hond
De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Een ADL-hulphond heeft tijdens een speciale training geleerd om iemand met een motorische beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. Zo kan deze hulphond bijvoorbeeld deuren open doen, een liftknop bedienen, het licht aandoen, kledingstukken uittrekken en dingen van de grond oprapen. Op die manier biedt de hond zijn baas praktische hulp. De eigenaar van de hond wordt daardoor minder afhankelijk van zijn omgeving en dus een stuk zelfstandiger. Daardoor groeit dikwijls ook het zelfvertrouwen.

Los van de praktische kant van een hulphond heeft onderzoek aangetoond dat de aanwezigheid van een hulphond de maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen met een functiebeperking bevordert. Eveneens is aangetoond dat door het gebruik van een hulphond de menselijk zorg met 70% kan verminderen!

De signaalhond
De signaalhond is een hulphond die speciaal voor mensen met een auditieve beperking wordt opgeleid. Een signaalhond waarschuwt zijn baas voor bepaalde geluiden zoals een alarm, deurbel, het huilen van een baby, enzovoorts.

Dit artikel is al eerder in deze nieuwsbrief verschenen.