Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg

25juli2012
Bron: groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb
Op 1 juni jl werd het symposium Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg gehouden. Dit symposium werd georganiseerd door de major Dieren in de zorg die een onderdeel is van de opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Steeds vaker worden dieren ingezet voor ondersteunende en therapeutische doeleinden in of buiten zorginstellingen. Deze dieren hebben vaak een positieve invloed op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Maar krijgt het welzijn van de dieren ook wel voldoende aandacht? De inzet van dieren in deze functie is ten slotte een vrij nieuw vakgebied.
De major Dieren in de zorg is in 2009 gestart aan Hogeschool Van Hall Larenstein en bestaat uit vier modules waarbij de belangrijkste aspecten van het gebruik van dieren in de zorg belicht worden. Er is aandacht voor zorgboerderijen, Animal Assisted Activities en Animal Assisted Therapy. Maar ook algemene zaken als veiligheid en hygiëne, wet- en regelgeving en psychologie van de gezondheidszorg worden behandeld. Het symposium belichtte verschillende invalshoeken van het welzijn van dieren in de zorg.

Bioloog en filosoof Dr. Vincent Pompe (Hogeschool Van Hall Larenstein) belichtte de wijze waarop dier en mens elkaar beïnvloeden in zorgsituaties. Zowel het dier als de cliënt zijn kwetsbaar. Dier- en zorgethiek vallen samen en zowel mens en dier moeten opbloeien.
Onderzoeker en bioloog Dr. ir. Marko Ruis van Wageningen UR Livestock Research legde meer uit over de welzijnscriteria Welfare Quality®. Door deze welzijnscriteria systematisch te bepalen kan dierenwelzijn meetbaar gemaakt worden. Signalen en kenmerken van gedrag en gezondheid staan hierbij centraal en goede huisvesting en voeding zijn daarnaast ook basisvoorwaarden voor optimaal welzijn. De cursus dierenwelzijn (toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb) behandelt deze meetsystematiek en wordt al gebruikt om het welzijn van honden, paarden en konijnen in de zorgsector inzichtelijk te maken.

Verder waren er bij dit symposium presentaties van Dutch Cell Dogs en Stichting AAIZOO. Deze worden in aparte stukken verder uitgewerkt en toegelicht.